Organisatie

Bestuur Residentie Bachkoor (RBK)

Voorzitter
Mevrouw E.A. Tibben-Verloop (Elise)
Secretaris
Mevrouw I.E.S. van der Leeuw (Inge)
Penningmeester
De heer F.E. Kalff (Floris)
Ledenadministratie
Mevrouw M.M. Zwart (Marijn)
Algemeen bestuursleden
Mevrouw C.M.M. Hoogwegt (Caroline)
De heer T.J.M. Hendrich (Tijl)
De heer A.N. Broekhoven (Alexander)

Contact: Inge van der Leeuw via residentiebachkoor@gmail.com
Lidmaatschap: Marijn Zwart via mater@residentiebachkoor.nl

Bestuur Residentie Kamerkoor (RKK)

Voorzitter
De heer M.R. Beekink (Michael)
Secretaris
Mevrouw M.A.B. de Vos-Elsenaar (Tineke)
Penningmeester
De heer D. Dillingh (Douwe)
Algemeen bestuurslid
Mevrouw S.Th.G.W. Beekmans (Stephanie)
Contact / lidmaatschap
Mevrouw M.A.B. de Vos-Elsenaar, via secretarisrkk@gmail.com

Bestuur Stichting Cantatediensten Kloosterkerk (SCK)

Voorzitter
De heer P.C. Hoogendoorn (Peter)
Penningmeester
Mevrouw A. Garretsen (Astrid)
Secretaris
Mevrouw C.C.J. Janse (Charlotte)
Overige bestuursleden
Mevrouw Y. Visser (Yna)

Bestuur Residentie Bachorkest (RBO)

Voorzitter
Mevrouw H.M. van der Gaag-Halbertsma (Jet)(a.i.)
Secretaris
De heer C.H.V. de Villeneuve (Carel)
Penningmeester
De heer J.W.A. Rijntjes (Jos)
Leden
Mevrouw H.M. van der Gaag-Halbertsma
Mevrouw H.W. Insinger (Hester)

Bestuur Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles (SV-RBE)

Voorzitter
De heer J. van Dongen (Johan)
Secretaris
Mevrouw mr. E. Hartogs (Eveline)
Penningmeester
De heer R. Herder (Rene)
Overige bestuursleden
De heer mr. E.G. Venekamp (Ed)
De heer H.C.E. de Kiefte
De heer R. Gonsalves (Ronald)

Bestuur maatschap Residentie Bach Ensembles (RBE)

Voorzitter
Mevrouw H.M. van der Gaag-Halbertsma (a.i.)
Secretaris
C.H.V. de Villeneuve
Penningmeester
De heer J.W.A. Rijntjes
Leden
Mevrouw E.A. Tibben-Verloop, voorzitter Residentie Bachkoor
De heer M.R. Beekink, voorzitter Residentie Kamerkoor
Mevrouw H.W. Insinger, bestuurslid Residentie Bachorkest

Het bestuur van de maatschap laat zich adviseren door:
De heer J.J.P.M. Vermunt, dirigent
Mevrouw E.A.C. Kröner-van Selms, zakelijk leider

Zakelijke en artistieke leiding RBE

Artistiek leider
De heer J.J.P.M. Vermunt
Zakelijk leider
Mevrouw E.A.C. Kröner-van Selms
Productieleider
De heer A.F. Meijster

Zakelijke gegevens

Rekeningnummers

NL96ABNA0806425695 t.n.v. Residentie Bach Ensembles
NL60INGB0001991320 t.n.v. Stichting Cantatediensten Kloosterkerk
NL86INGB0002951055 t.n.v. Stichting Vrienden van de RBE

BTW-nummer
BTW-nummer Residentie Bach Ensembles: NL8074.43.669B01

Inschrijving Kamer van Koophandel
Maatschap Residentie Bach Ensembles : 2734.3929
Residentie Bachkoor: 4040.9860
Residentie Bachorkest: 4115.6559
Residentie Kamerkoor: 4040.8483
Stichting Cantatediensten Kloosterkerk: 2717.6652
Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles: 4115.4787