Cantates in de kloosterkerk

Iedere laatste zondag van de maand klinkt tijdens de kerkdienst in de Kloosterkerk een cantate van J.S. Bach. Dirigent Jos Vermunt leidt tijdens de dienst het Residentie Bachorkest  en de solisten in solocantates van J.S. Bach. De uitvoeringen zijn van hoog muzikaal niveau. Jos Vermunt heeft voor veel cantates een mooie toelichting geschreven.

De kerkdiensten zijn live of achteraf te volgen via het YouTube-kanaal van de Kloosterkerk of via kerkomroep.nl (alleen audio). Voor meer en ook update informatie over eventuele aanwezigheid zie de website van de Kloosterkerk.

Donaties Cantatediensten in Coronatijd

Door de relatief grote orkestbezettingen van de solocantates en de intensiteit van de partij van de solist(en), zijn aan elke cantatedienst hogere kosten verbonden. Daar komt bij dat er op dit moment helaas geen bezoekers bij de cantatediensten in de kerk aanwezig mogen zijn. Wij wijzen u dan ook graag op de QR-code die in de liturgie van de dienst en in de tekst onder de Youtube uitzending zal komen te staan en verzoeken u een gift te doen:

  • Het richtbedrag is € 10 per persoon, hoewel natuurlijk elk bedrag welkom is.
  • U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL60 INGB 0001 9913 20 t.n.v. van de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk.

Heel veel dank voor uw steun!

Overzicht Cantates