ANBI Residentie Bachkoor

De Vereniging Residentie Bachkoor (voorheen Christelijke Oratoriumvereniging ‘Oefening en Stichting') is per 1 januari 2016 geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Daarvoor verstrekken wij de volgende gegevens:

Naam: Residentie Bachkoor (voorheen Christelijke Oratoriumvereniging ‘Oefening en Stichting')

RSIN: 816165749

Contactgegevens

Secretaris: Koningin Emmakade 109, 2518 RN Den Haag
Postadres: Postbus 13129, 2501 EC Den Haag

Doelstelling

De vereniging Residentie Bachkoor heeft tot doel de beoefening van de zangkunst in het algemeen en de uitvoering van muziek van Johann Sebastian Bach in het bijzonder. Het Residentie Bachkoor wil hiermee de muziek van Bach en andere componisten onder de belangstelling brengen van het Haagse en landelijke publiek. Het Residentie Bachkoor houdt hiervoor wekelijks repetities en verleent zijn medewerking aan o.a. de maandelijkse cantatediensten in de Kloosterkerk te Den Haag. Daarnaast realiseert het Residentie Bachkoor concerten in Den Haag of omstreken, of verleent het op verzoek medewerking aan concerten elders in het land.

Beleidsplan

Het beleidsplan voor de periode 2017-2021 vindt u hier.

Bestuurssamenstelling

Op de organisatiepagina van deze website vindt u het overzicht van de bestuursleden van de vereniging Residentie Bachkoor.

Beloningsbeleid

Conform het bepaalde in de statuten van de Vereniging Residentie Bachkoor (art. 11.9) ontvangen bestuurders voor de door hen in die hoedanigheid voor de vereniging verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk.

Activiteiten

Het overzicht van de komende uitvoeringen (concerten en/of cantatediensten) vindt u hier.

Het Residentie Bachkoor maakt, samen met het Residentie Kamerkoor, Residentie Bachorkest en de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk, deel uit van de Maatschap Residentie Bach Ensembles. Het jaarverslag met de gerealiseerde activiteiten over de periode 2013-2014 vindt u hier (15Mb). Het verslag over de periode 2015-2016 vindt u hier. Het verslag over de periode 2017-2018 kunt u hier lezen.

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019